1. Rozbudowa izby poprzez intensywne pozyskiwanie nowych członków (restauratorów) Izby

2. Lobbowanie w zakresie obniżenia podatku dochodowego dla gastronomii za okres, w którym działa w zamknięciu lub ograniczeniu działalności do 50%, w myśl zasady 50% dopuszczalnego obłożenia = 50% podatków.

3. Lobbowanie w zakresie obniżenia opłat za koncesję na sprzedaż alkoholu w myśl zasady 50% dopuszczalnego obłożenia = 50% opłaty za koncesję

4. Integracja przedsiębiorców gastronomicznych w ramach członkostwa w IGGP

5. Finansowe programy pomocowe dla wszystkich wykluczonych i pominiętych przedsiębiorców gastronomicznych przez rząd RP (lobbing tarczy PFR 3.0).

6. Pozew Zbiorowy Gastronomii Polskiej, w celu uzyskania odszkodowań dla przedsiębiorców gastronomicznych.

7. Ujednolicenie ogólnopolskich przepisów dotyczących ogródków restauracyjnych.

8. Stała stawka 5% VAT na wszystkie produkty i usługi gastronomiczne.

9. Preferencyjne stawki składek ZUS dla branży gastronomicznej.

10. Grupy Zakupowe – specjalne ceny tylko dla członków IGGP.

11. Negocjowanie niższych stawek z OZZ (ZPAV), za ubezpieczenia, obniżenie prowizji portali internetowych od dostaw zamówień́ gastronomicznych.

12. Programy wdrożeniowo-doradcze dla gastronomii, w celu zapewnienia zyskownej działalności gastronomicznej - specjalne pakiety doradztwa biznesowego, legislacyjnego i ubezpieczeniowego.

13. Pomoc w pozyskiwaniu Dotacji Unijnych dla branży gastronomicznej.

14. Regularne publikowanie newsletter ’a jako środka komunikacji korzyści biznesowej tylko dla członków Izby.

15. Budowa struktur regionalnych IGGP w całej Polsce.