Absolwent SGPiS oraz UW, mgr zarządzania. Do 1982 r. ­projektował systemy zarządzania, w czasie stanu wojennego działał w konspiracji i był represjonowany. Od 1986 r. przedsiębiorca a obecnie na emeryturze. Założył w 1989r i prowadził przez 20 lat Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, był wieloletnim członkiem Komisji Trójstronnej i innych rad i ­komitetów społecznych krajowych oraz regionalnych. Obecnie jest przewodniczącym Rady Klastra Polska Natura i przewodniczącym Rady Programowej Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców-Przedsiębiorcy PL. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności. Autor książki „Moje widzenie Polski”.