"Rząd sam nic nie zrobi" - wywiad z Dariuszem Grabowskim

Rząd sam nic nie zrobi

z Dariuszem Grabowskim, przedsiębiorcą i ekonomistą, organizatorem Powszechnego Samorządu Gospodarczego  rozmawia Łukasz Perzyna

Przedsiębiorcy 3 Maja postanowili wybrać się pod Pałac Prezydencki, wybrali znaną z historii formę Czarnej Procesji. Skoro mamy protest, to i postulaty. Czego przedsiębiorcy oczekują od rządzących?

Trzydzieści lat wolnej Polski nie dało nam tego, od czego powinno się zacząć jej budowanie: upodmiotowienia przedsiębiorców. Po prostu nie pojawiły się mechanizmy gospodarcze, prawne ani administracyjne, porządkujące relacje przedsiębiorców z władzą ustawodawczą, wykonawczą czy nawet związkami zawodowymi. Oczywiście powstały liczne stowarzyszenia, federacje i organizacje branżowe. Dobrze, że działają. Teraz jednak nas interesuje coś więcej: scalanie. Jeśli jeden wspólny głos po uprzedniej dyskusji nie zostaje wyartykułowany, to taką gromadę zawsze da się podzielić i skłócić. Każdej grupy społecznej czy zawodowej taka prawidłowość dotyczy.

Czytaj więcej