Kredyt hipoteczny dla przedsiębiorców o tym musisz pamiętać

W przypadku przedsiębiorców uzyskanie kredytu hipotecznego jest bardziej złożone niż w przypadku innych kredytobiorców. Często o przyznaniu kredytu decydują detale, dlatego też osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą odpowiednio przygotować się do tego procesu. Oto aspekty, na które należy zwrócić uwagę. 

Czytaj więcej

Postanowienie Sądu - ODPOWIEDŹ na POZEW ZBIOROWY NR 1

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał w sprawie branży rozrywkowo–rekreacyjno–sportowej postanowienie o rozpoznawaniu w trybie grupowym pozwu zbiorowego dotyczącego przesądzenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez nielegalne (niekonstytucyjne) zakazy i ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią COVID-10 oraz za zaniechanie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Sąd nie zgodził się z argumentacją Skarbu Państwa zmierzającą do uniemożliwienia rozpoznania sprawy w trybie grupowym, przyznając rację stronie powodowej.

Czytaj więcej

Zatrudnienie Ukraińców w Polsce po 24 lutego 2022 r.

Polska okazała wiele życzliwości względem Ukraińców uciekających przed wojną. Dziś gościmy już ponad milion uchodźców. Wielu przedsiębiorców chce zatrudnić Ukraińców. Pytanie tylko, jak to zrobić dobrze i zgodnie z prawem? Z pomocą przychodzi specustawa i nowe zasady.

Czytaj więcej