Czarna Procesja

3 maja 2021, o godzinie 12.00 zebrani pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie, członkowie Ruchu Społecznego PSG oraz przedsiębiorcy ogłosili Memoriał Przedsiębiorców Polskich dla Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Do Inicjatorów Ruchu Społecznego dołączyli spontanicznie przedsiębiorcy, którzy dowiedzieli się o inicjatywie on line, ubrani na czarno, trzymali tabliczki z nazwami polskich miast oraz napisem Czarna Procesja, symbolicznie nawiązując do wydarzenia z 1789 roku, kiedy to delegaci mieszczaństwa ze 141 polskich miast, przeszli ulicami starego miasta, zanosząc swój memoriał Królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, domagając się uznania ich praw, na równi z prawami szlachty. 

 

Jacek Czauderna, założyciel Ruchu Społecznego PSG oraz Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej, odczytał skróconą wersję Memoriału.

My, mikro, mali i średni Przedsiębiorcy Polscy, żądamy:

-Poparcia przez Prezydenta RP, przywrócenia mocą ustawy Powszechnego Samorządu Gospodarczego

-Nadania Przedsiębiorcom uprawnień negocjowania aktów prawnych przepisów podatkowych, obciążeń i obowiązków firm

-Zrównania Polskich Przedsiębiorców w przywilejach i ulgach z kapitałem zagranicznym

-Uznania praw do wolności, własności, praworządności i bezpieczeństwa jako fundamentów bytu narodu i państwa.

 

„Chcemy swobody dla ludzi, ażeby wszystkie stany miały przyzwoitą udzielność we władzy prawodawczej, ażeby każdy człowiek przykładał się do dobra ojczyzny, ażeby naród polski był prawdziwie wolnym narodem.”
jest to cytat ,z Memoriału mieszczan miast polskich do Króla wręczonego podczas „Czarnej procesji” 1789 r.

"Wtedy mieszczanie - kontynuował Jacek Czauderna - dzisiejsi przedsiębiorcy, udali się do pałacu króla i złożyli memoriał, żeby przywrócić ich prawa do współdecydowania w sprawach dotyczących mieszczan. Udali się do szlachty, dzisiejszych polityków, którzy to politycy decydują o nas, o naszych prawach przedsiębiorców - bez nas! Dlatego, wystosowaliśmy memoriał do Pana Prezydenta, żeby poparł inicjatywę uchwalenia ustawy o Powszechnym Samorządzie Gospodarczym. Chcemy brać udział aktywny, my, mikro, mali i średni przedsiębiorcy, w stanowieniu prawa, które nas dotyczy. Memoriał ten Prezydent Andrzej Duda, Premier Mateusz Morawiecki, Marszałek Senatu Pan Grodzki oraz Marszałek Sejmu Małgorzata Witek, otrzymają jutro (tj. 4 maja) na swoje adresy".

"Bardzo prosimy, żądamy i wnioskujemy do władz aby mikro, mali i średni przedsiębiorcy mieli udział w stanowieniu prawa, które nas dotyczy!" - zakończył swoje przemówienie Prezes IGGP.

Następnie głos zabrał Dariusz Grabowski, przedsiębiorca, inicjator i założyciel Ruchu Społecznego PSG. - "230 lat temu mieszczanie wywalczyli równe prawa ze szlachtą! Żeby do tego doszło, zorganizowali Czarną Procesję. My, pamiętni tamtej historii, wyciągający wnioski, dzisiaj nazywamy to Czarną Procesją Polskich Przedsiębiorców! Czarną Procesją, którą chcemy pokazać, że to, co dla polskich przedsiębiorców najważniejsze - wolność, własność, bezpieczeństwo i praworządność - to wszystko nie jest realizowane. Wolność jest ograniczana, własność jest nam odbierana, bezpieczeństwa nie mamy, a praworządność wszyscy widzimi, w jakich jest tarapatach. Tym marszem chcemy obudzić świadomość, że przedsiębiorcy będą walczyć o swoje prawa, dlatego, że bez nich nie będzie ani podatków, ani budżetu, ani silnego państwa.". 

"Wieje wiatr historii" - kontynuował Dariusz Grabowski i zacytował: "Gdy wieje wiatr historii, ludziom jak pięknym ptakom rosną skrzydła, a trzęsą się portki pętakom".  My się nie cofniemy - dodał - Będziemy szli do celu, do powstania Powszechnego Samorządu Gospodarczego"

Przemówienia kontynuował kolejny z założycieli Ruchu Społecznego PSG, a także Sekretarz Generalny Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej - Sławomir Grzyb. Wyraził on swoje nadzieje, że w nowym sejmie, ukonstytuuje się większość, która przegłosuje ustawę o powstaniu Powszechnego Samorządu Gospodarczego, a Prezydent, który nadal będzie pełnił swoją kadencję, zapisze się jako ten, który zgłosił inicjatywę ustawodawczą i poparł założenie PSG. 

Następnie głos zabrała Katarzyna Kownacka, założycielka Ruchu Społecznego PSG, a także warszawska restauratorka oraz artystka - aktorka, animatorka kultury. Rozpoczęła ona pytaniem, skierowanym do Prezydenta, w którym to podjęła kwestię sprzedaży warszawskich kamienic, ponieważ niespodziewanie otrzymała nagłe wypowiedzenie umowy lokalu w jednej z nich. Zaśpiewała także fragment piosenki "Taki kraj" Jana Pietrzaka. 

W Czarnej Procesji uczestniczył też pomysłodawca Ruchu Społecznego PSG, przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem - Pan Andrzej Stępniewski. Obecnie jest przewodniczącym Rady Klastra Polska Natura i przewodniczącym Rady Programowej Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców-Przedsiębiorcy PL. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności. 

Dzień po Czarnej Procesji, Prezydent Andrzej Duda, Premier Mateusz Morawiecki, a także Marszałek Senatu Tomasz Grodzki oraz Marszałek Sejmu, Pani Małgorzata Witek - otrzymali pełną treść Memoriału Przedsiębiorców Polskich, Mamy ogromną nadzieję, że niebawem dojdzie do zapowiadanego przez Prezydenta spotkania w sprawie powstania Powszechnego Samorządu Gospodarczego, ponieważ każdy, polski przedsiębiorca, jako siła napędzająca polską gospodarkę oraz napełniający państwową kasę,  musi mieć aktwyny udział w tworzeniu praw tejże gospodarki i praw podatkowych. Mówimy dziś:

 

POLITYKA STOP - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ START!

 

....................................

Pełny tekst memoriału znajdziecie Państwo TUTAJ