12 TEZ NORMALNEGO POLSKIEGO ŁADU

Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej dołączyła i wyraziła swoje poparcie do akcji "12 TEZ NORMALNEGO POLSKIEGO ŁADU" zorganizowanej przez Komitet Obrony Branży Targowej. Przedsięwzięcie to apel do wszystkich przedsiębiorców w Polsce o integrację w celu zapewnienia bezpieczeństwa polskich firm, a szczególnie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Ten sektor ponad 2 milionów firm i 7 milionów aktywnych zawodowo samozatrudnionych i przedsiębiorców oraz ich pracowników jest obciążany nowymi podatkami, to milcząca masa pracowników i pracodawców, bo nie posiada żadnej struktury organizacyjnej. Te firmy w obecnej pandemii umierają po cichu, ciągle wydłuża się lista podmiotów zamykanych lub zawieszających swoją działalność. Statystyki biją na alarm.

Ludzie, którzy niejednokrotnie poświęcili całe albo większość swojego życia na budowanie marki piekarni, restauracji lub małego zakładu, zamykają swoje firmy. Wielu przedsiębiorców zaciągnęło zobowiązania z nadzieją na lepsze jutro - aby nie redukować miejsc pracy, być dla swoich klientów. 
Wszystko jednak ma swoje granice, - bo, po ludzku mówiąc, na skutek chaotycznych decyzji - nie starcza na chleb.

Gdyby tego wszystkiego było mało, jednocześnie fundowany jest  kilkusetstronicowy pakiet przepisów nakładających większe obciążenia finansowe na poszkodowanych przez pandemię przedsiębiorców z „bonusem” – niespotykaną dotąd w historii podwyżką cen nośników energii.
Czy można byłoby wpaść na lepszą metodę zepsucia funkcjonującej dotąd całkiem nieźle polskiej gospodarki?
Co w takiej sytuacji robić?
Jedyne, co pozostało to ponownie wziąć sprawy w swoje ręce.
 
Tak jak kiedyś Marcin Luter wybrał drzwi katedry w Wittenberdze – jako to symbolicznie najważniejsze, centralne miejsce, tak teraz drzwi każdego przedsiębiorstwa są takim najważniejszym miejscem: w ujęciu mikroekonomicznym – tym jednym, w ujęciu makro – tymi tysiącami miejsc, które łącznie determinują stan polskiej gospodarki. W przypadku Marcina Lutra znaczenie jego tez wzrosło, gdy zostały rozpowszechnione przy pomocy druku. W naszej akcji drzwi przedsiębiorstw w niej uczestniczących są akceleratorem świadomości. Sformułowaliśmy 12 Tez dla normalnego polskiego ładu.
Tezy przybijamy na drzwiach - tych fizycznych jak i wirtualnych – na profilach społecznościowych wszystkich polskich przedsiębiorstw, które dołączają się do akcji. Ma to na celu nie tylko zwiększenie zasięgu akcji, ale przede wszystkim symbolizuje to, jak istotne dla całej gospodarki są wszystkie firmy – zobrazowane przez drzwi wejściowe naszych przedsiębiorstw. Każda para drzwi do przedsiębiorstwa jest tak samo ważna
z punktu widzenia gospodarki.
Wraz z Komitetem Obrony Branży Targowej zachęcamy wszystkich – dużych i małych, tych którzy sobie radzą i tych, którzy już tracą nadzieję, do rozpoczęcia „reformacji” naszego życia gospodarczego i społecznego. Zmieńmy jakość funkcjonowania gospodarki. Zerwijmy kajdany kolejnych bzdurnych przepisów na rzecz zdrowego rozsądku. Zacznijmy ze wzajemnym szacunkiem funkcjonowanie w życiu nie tylko gospodarczym, ale również w życiu społecznym. Dość polityki, dość „kręcenia” interesów pod jej płaszczykiem, stop nepotyzmowi, stop lekceważenia tych, którzy od lat budują wartość tego Kraju.
Wróćmy do tego, na co przez ciężkie lata transformacji pracowaliśmy. Jeszcze nie jest za późno, choć zegar wskazuje za minutę dwunastą...

12 TEZ NORMALNEGO POLSKIEGO ŁADU: 

TEZA 1: Jedynym autorytetem w sprawie gospodarki są fachowcy – ludzie wykształceni w tym kierunku i doświadczeni w skutecznym działaniu dla dobra gospodarki. Przy wprowadzaniu zmian w funkcjonowaniu gospodarki rząd ma obowiązek skutecznie konsultować te zmiany
z tymi fachowcami, skupionymi w organizacjach samorządu gospodarczego i izbach gospodarczych.
TEZA 2: Gospodarki nie stać na polityków – na płacenie kar za Sądy Dyscyplinarne, czy kopalnie odkrywkowe. Należy ograniczyć wpływ polityków na funkcjonowanie gospodarki.
TEZA 3: Konstytucja ma być przestrzegana przez wszystkich bez względu na to, jaki mają światopogląd, oraz jakie mają sympatie polityczne.
TEZA 4: Jedyna droga do ratowania gospodarki, to dbanie o dobrą kondycję polskich przedsiębiorstw – wszelkie stanowione prawa muszą być ustanawiane w porozumieniu z przedstawicielami wszystkich grup społecznych aktywnych zawodowo.
TEZA 5: Branże szczególnie wrażliwe na wahania związane z klęskami, pandemiami, stanami wyjątkowymi, ograniczeniami możliwości prowadzenia działalności, wymagają adekwatnej pomocy Państwa. Obowiązuje zasada : uniemożliwiamy prowadzenie normalnej działalności gospodarczej - płacimy ludziom rekompensatę.
TEZA 6: Jedynym źródłem dochodów Państwa jest aktywność przedsiębiorstw. Państwo ma stworzyć warunki do swobodnego, wolnorynkowego ale i sprawiedliwego prowadzenia działalności gospodarczej.
TEZA 7: Przepisy mają być proste , przejrzyste i sprawiedliwe dla wszystkich. Koniec dyskryminacji ludzi żyjących w niedostatku, ale również koniec dyskryminacji ludzi zaradnych życiowo. Państwo powinno aktywizować swoich obywateli, a nie utwierdzać ich w poglądzie, że nic nie robienie się opłaca.
TEZA 8: Stanowiący prawo mają szczególny obowiązek wspierania branż umożliwiających rozwój gospodarki, w tym w szczególny sposób szeroko rozumianej branży spotkań i wydarzeń.
TEZA 9: Rządzący nie mają swoich pieniędzy. Budżet Państwa, to przychód z podatków i wszelkich danin, wypracowany przez przedsiębiorców i pracowników. Na aktualnych decydentach ciąży zatem wyjątkowa odpowiedzialność za dysponowanie tymi środkami. To nie są ich pieniądze !!!
TEZA 10: Tak, jak Państwo chroni obywateli płacących podatki przed drastycznymi wzrostami cen nośników energii, tak to samo Państwo powinno chronić przedsiębiorców, bo oni też płacą podatki.
TEZA 11: Nie ma prymatu polityki nad gospodarką. Jeśli Unia Europejska wygospodarowała fundusze pomocowe dla państw UE po pandemii, politycy polscy powinni zrobić wszystko, by umożliwić przekazanie tych funduszy z UE do Polski. Jeśli jest inaczej, politycy stają się sabotażystami.
TEZA 12: Żadnych rewolucyjnych zmiany podatkowych w czasach szczególnie trudnych dla gospodarki ! Odbudowa niektórych gałęzi gospodarki po Covid-19, to najgorszy moment na wprowadzanie głębokich zmian podatkowych. Należy je opóźnić o rok, lub ogłosić na ten czas vacatio legis.