Spotkanie w Kancelarii Prezydenta

W dniu 1 czerwca na zaproszenie Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, zostali przyjęci przez Sekretarza Stanu Pana Adama Kwiatkowskiego oraz Dyrektora Biura Wydarzeń Krajowych Pana Pawła Bogdana, przedstawiciele Ruchu Społecznego Powszechnego Samorządu Gospodarczego.

 

Czytaj więcej

Powszechny Samorząd Gospodarczy - od tego trzeba zacząć

 

Podsumowanie dokonań rządu

Rząd w pełnym składzie z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim na czele przedstawił dwa dokumenty. Jeden został nazwany Krajowym Planem Odbudowy, drugi to Polski Ład. Omówmy obydwa dokumenty poprzedzając analizę syntetycznym bilansem dokonań rządu w latach 2015-2020 i przypomnieniem, że już w roku 2017 ogłoszono tak zwaną Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Miała ona zdynamizować rozwój ekonomiczny a także zwiększyć udział polskich podmiotów w gospodarce, czyli używając języka propagandy rządu ,,zrepolonizować gospodarkę”.

Czytaj więcej

Czarna Procesja

3 maja 2021, o godzinie 12.00 zebrani pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie, członkowie Ruchu Społecznego PSG oraz przedsiębiorcy ogłosili Memoriał Przedsiębiorców Polskich dla Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Do Inicjatorów Ruchu Społecznego dołączyli spontanicznie przedsiębiorcy, którzy dowiedzieli się o inicjatywie on line, ubrani na czarno, trzymali tabliczki z nazwami polskich miast oraz napisem Czarna Procesja, symbolicznie nawiązując do wydarzenia z 1789 roku, kiedy to delegaci mieszczaństwa ze 141 polskich miast, przeszli ulicami starego miasta, zanosząc swój memoriał Królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, domagając się uznania ich praw, na równi z prawami szlachty. 

Czytaj więcej

CZARNA PROCESJA - 3 maja 2021, godz. 12:00

Czas powiedzieć – DOŚĆ.

Czas, by wielki społeczny niemowa – POLSKI  PRZEDSIĘBIORCA – przemówił.

Trzeba wyrwać się z niemocy, myślenia, że mały musi milczeć. Przeciwnie. Mali muszą więcej, muszą się zjednoczyć, zintegrować, przemówić i stać się obrońcami i strażnikami swojego losu, narodu i państwa.

Przykładem i wzorem dla nas są mieszczanie ponad stu czterdziestu miast polskich, którzy w 1789 roku podczas „czarnej procesji” złożyli królowi i sejmowi memoriał. Jego myślą przewodnią było „Ażeby stan miejski do władzy prawodawczej przywrócić”. Mieszczanie to przecież byli tacy jak my dziś: przedsiębiorcy, kupcy, sklepikarze, rzemieślnicy, właściciele barów, sal sportowych i inni. Oni, tak jak my, mieli poczucie krzywdy i świadomość, że o ich losie decyduje ktoś inny. Mieszczanie wymusili, że w Konstytucji 3 Maja znalazł się rozdział zrównujący w prawach szlachtę i mieszczaństwo. Mieszczanie wymusili współdecydowanie o swoim losie.

Dziś, 3 maja 2021 r. Memoriał z 1789 r. jest aktualny jak nigdy dotąd. Rząd RP zamknął działalności gospodarcze Polskich Przedsiębiorców pod pretekstem "pandemii". Premier Mateusz Morawiecki i Wicepremier Jarosław Gowin zamykając firmy Polskich Przedsiębiorców obiecali publicznie, że żaden Przedsiębiorca nie zostanie bez pomocy, że otrzyma rekompensatę utraconych zysków.

Dziś wiemy, że były to puste słowa, że były to kłamstwa.  Dziś Przedsiębiorcy, którzy zostali Pominięcie i Wykluczeni z pomocy rządu RP otwierając swoje działalności spotykają się z pacyfikacją przez zmotoryzowane oddziały Policji.

Składając dziś Memoriał Pominiętych i Wykluczonych będziemy szli śladem Mieszczan z 1789 r. Aż do skutku.

Inicjatorzy Ruchu Społecznego Pominiętych i Wykluczonych spotykają się 3 maja 2021 r. o godz. 12:00 pod Pałacem Prezydenta RP w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 48/50 , gdzie Memoriał zostanie pozostawiony dla Prezydenta Andrzeja Dudy.